Medyumlar ruhani dünya ile irtibata geçtiklerini belirten, o dünyadaki cinlerle ve ruhani yaratıklarla diyalog kurarak geçmiş, gelecek ve bugün ile ilgili bilgiler edindiklerini iddia eden kişilerdir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde pek çok farklı medyum bulunmaktadır. Bu şehirlerin dışında Bursa medyumları ile ünlü bir şehir olarak bilinmektedir.

Bursa’da bulunan medyumlar genellikle pek çok internet sitesi aracılığı ile adlarını duyurmaktadır. Bu medyumların bazıları aynı zamanda telefon numaralarını ve mail adreslerini de vermektedir. Medyum olduğunu iddia eden bazı kişiler özellikle cinci hocalar da bulunmaktadır. Çıkar amaçlı psişik yeteneklerini kullanan çok sayıda kişi vardır.

Medyumlar genellikle hem fal bakan, hem büyü yapan hem de geçmiş, gelecek ve bugün hakkında bilgi veren kişiler olarak bilinmektedir. Genellikle zihinsel ve fiziksel medyumlar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Zihinsel medyumla ruhani varlıklarla iletişim halinde olduklarını belirten kişilerdir. Fiziksel medyumlar ise sadece kendi ruhları ile irtibat halindedir. Başka herhangi bir ruhla temas kurmadan paranormal aktivitede bulunarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında bazı öngörülerde bulunmaktadırlar.

Medyumların pek çoğu büyü yapmaktadır. Büyüler kara büyü, ak büyü, aşk büyüsü, evlendirme büyüsü, başarı büyüsü, kazanç büyüsü gibi pek çok farklı türde olabilmektedir. Bazı büyüler iyi niyetle yapılan birleştirmeye, barıştırmaya dair büyülerdir. Bu büyüler ak büyü olarak adlandırılmaktadır. Bu büyülerin dışında kara büyüler de yapılmaktadır. Söz konusu büyüleri yapan kişilerin sayısı azdır. Çünkü kara büyü genellikle hem niyet, hem formül hem de kullanılan malzemelerin niteliği bakımından ak büyüden farklıdır. Genellikle kara büyü yapılırken ceset parçaları, kan, kurbağa, yarasa kanı ve gözleri, karga kanı gibi pek çok farklı malzeme kullanılmaktadır. Bu büyüler intihara, cinayete sebebiyet verebilecek büyüler olarak bilinmektedir. Söz konusu büyüleri yapanların yerinin cehennem olduğu dini kaynaklar tarafından da vurgulanmaktadır.

Bursa’da bulunan pek çok medyum hem kara büyü, hem ak büyü hem de aşk büyüsü gibi büyüleri yapmaktadır. Bunun yanında büyü bozma da medyumların yaptıkları başka bir uygulamadır. Psişik yeteneklerini çıkar amaçlı gelir elde etmek için kullanan çok sayıda kişi bulunmaktadır.